Çerez Politikası

Atölye Pralin Pastacılık Ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Season Artisan Bakery”) olarak, siz ………………. (“İnternet Sitesi”) ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Season Artisan Bakery olarak, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu “Çerez Politikası” ile internet sitemiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. 

Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır. 

Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:  

No.

Çerez Türü

Kullanım Amaçları

1.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, İnternet Sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

2.

Kalıcı Çerezler

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. 

3.

Zorunlu Çerezler

İnternet Sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

4.

İşlevsel ve Analitik Çerezler

Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin Sitemizin görüntülenme dil tercihiniz işlenir. 


Zorunlu Çerezler:

Ad

Fonksiyon

Süre

_ab

Yönetici erişimi ile bağlantılı olarak kullanılır.

2y

_secure_session_id

Çok adımlı ödeme işlemi aracılığıyla bir kullanıcının oturumunu izlemek ve sipariş, ödeme ve kargo ayrıntılarını bağlı tutmak için kullanılır.

24 saat

_shopify_country

Fiyatlandırma para biriminin/ülkenin GeoIP'den ayarlandığı mağazalar için bu çerez kullanılır, tespit ettiğimiz ülkeyi saklar. Bu çerez, ilk istekten sonra GeoIP aramaları yapmaktan kaçınmaya yardımcı olur.

oturum

_shopify_m

Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır.

1y

_shopify_tm

Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır.

30dk

_shopify_tw

Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır.

2h

_storefront_u

Müşteri hesap bilgilerinin güncellenmesini kolaylaştırmak için kullanılır.

1dk

_tracking_consent

Bir satıcı ziyaretçinin bölgesinde gizlilik kuralları ayarlamışsa kullanıcının tercihlerini saklamak için kullanılır.

1y

c

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

1y

cart

Alışveriş sepeti ile bağlantılı olarak kullanılır.

2h

cart_currency

Yeni sepetlerin son ödeme ile aynı para biriminde olduğundan emin olmak için ödeme tamamlandıktan sonra ayarlayın.

2h

cart_sig

Bir sepetin içeriğinin karması. Bu, sepetin bütünlüğünü doğrulamak ve bazı sepet işlemlerinin performansını sağlamak için kullanılır.

2h

cart_ts

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

2h

cart_ver

Alışveriş sepeti ile bağlantılı olarak kullanılır.

2h

checkout

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

4h

checkout_token

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

1y

dynamic_checkout_shown_on_cart

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

30dk

hide_shopify_pay_for_checkout

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

oturum

keep_alive

Alıcı yerelleştirmesi ile bağlantılı olarak kullanılır.

2h

master_device_id

Satıcı girişi ile bağlantılı olarak kullanılır.

2y

previous_step

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

1y

remember_me

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

1y

secure_customer_sig

Bir mağazada müşteri olarak oturum açtıktan sonra bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılır, böylece tekrar giriş yapmaları gerekmez.

20y

shopify_pay

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

1y

shopify_pay_redirect

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Değere bağlı olarak 1 saat, 3h veya 1y

source_name

Uyumlu bir mobil uygulamanın içinden bir mağazayı görüntülerken özel ödeme davranışı sağlamak için mobil uygulamalarla birlikte kullanılır.

oturum

storefront_digest

Vitrin şifresinin bir özetini saklayarak satıcıların vitrinlerini parola korumalı olarak önizlemelerine olanak tanır.

2y

tracked_start_checkout

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

1y

checkout_session_lookup

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

3h

checkout_session_token_<<token>>

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

3h

İdentity-state

Müşteri kimlik doğrulaması ile bağlantılı olarak kullanılır

24 saat

identity-state-<<token>>

Müşteri kimlik doğrulaması ile bağlantılı olarak kullanılır

24 saat

identity_customer_account_number

Müşteri kimlik doğrulaması ile bağlantılı olarak kullanılır

12h

 

Raporlama ve Analitik

Ad

Fonksiyon

Süre

_landing_page

Açılış sayfalarını izleyin.

2h

_orig_referrer

Açılış sayfalarını izleyin.

2h

_s

Shopify analizleri.

30dk

_shopify_d

Shopify analizleri.

oturum

_shopify_fs

Shopify analizleri.

30dk

_shopify_s

Shopify analizleri.

30dk

_shopify_sa_p

Pazarlama ve yönlendirmelerle ilgili Shopify analizleri.

30dk

_shopify_sa_t

Pazarlama ve yönlendirmelerle ilgili Shopify analizleri.

30dk

_shopify_y

Shopify analizleri.

1y

_y

Shopify analizleri.

1y

_shopify_evids

Shopify analizleri.

oturum

_shopify_ga

Shopify ve Google Analytics.

oturum

customer_auth_provider

Shopify analizleri.

oturum

customer_auth_session_created_at

Shopify analizleri.

oturumÇerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Internet Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. 

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Kullanmakta olduğunuza tarayıcınızın çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Season Artisan Bakery’a başvurarak kişisel verilerinizin; 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı talep edebilirsiniz. İşbu Çerez Politikası, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeler için sitemizi sık sık ziyaret etmenizi rica ederiz.