Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu Alıcı ve Satıcı arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Alıcı’nın bilgilendirilmesidir. 

 

 • SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
 • Unvan

  :

  Atölye Pralin Pastacılık ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

  Adres

  :

  Bebek Mah. Küçükbebek Cad. No: 15-17 Beşiktaş / İstanbul

  Mersis Numarası

  :

  0103092963100001

  Vergi Kimlik Numarası

  :

  Beşiktaş Vergi Dairesi / 1030929631

  KEP ve E-Posta

  :

  Satıcının Telefonu

  :

   

 • SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ 
 • İşbu kısımda sözleşme konusu Ürün ya da Ürünler’in temel özellikleri açıklanmaktadır. Aşağıda belirtilen toplam satış bedeline KDV ve diğer tüm vergiler dahildir.

   

  Ürün Açıklaması

  Adet

  Birim Fiyat

  (KDV Dahil)

  Ara Toplam

  (KDV Dahil)

  Teslimat Ücreti

  TOPLAM


  Ödeme Şekli

  :

  ………

  Teslimat Adresi

  :

  …………

  Fatura Adresi

  :

  …………

   

 • TESLİMAT
 • Sözleşme konusu Ürün ya da Ürünler, siparişin onaylanarak ödemenin yapılmasını takip eden 3 gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir.  Bununla beraber bazı Ürünler’in özel teslim koşulları web sitesinde Ürün detayı kısmında verilmektedir. Alıcı Ürün’ü satın almadan önce bu koşulları okur ve sipariş vermesi halinde ilgili teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır.

  Sözleşme konusu Ürünler, sipariş konusu edimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak mobil uygulamada ve/veya web sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ve Alıcı’nın ödemeyi yapmasından sonra teslim edilir. Bu süre siparişi verilen her bir Ürün için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bununla beraber bazı Ürünler’in özel teslim koşulları mobil uygulamada ve/veya web sitesinde Ürün detayı kısmında verilmektedir. Alıcı Ürün’ü satın almadan önce bu koşulları okur ve sipariş vermesi halinde ilgili teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır. Alıcının isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında bu süre her halükarda otuz (30) günü geçemez.

  Alıcı, işbu Sözleşme ile beyan ettiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, Ürünler’in tekrar gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek teslimat ücretinden sorumlu olacaktır. 

  Satıcı, Alıcı’ya tesliminin imkansız hale gelmesi nedeniyle Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrenmesini takip eden 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirim yapmak ve işbu bildirimi takip eden 14 (ondört) günlük süre içinde Alıcı’dan tahsil ettiği tüm bedeli iade etmekle yükümlüdür.

  Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve mobil uygulamada ve/veya web sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

   

 • ÖDEME ŞEKLİ 
 • Alıcı, satın alacağı Ürünler’in bedelini mobil uygulama ve/veya web sitesi aracılığıyla ödeyecektir. 

  Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması banka inisiyatifindedir.

  Bankaya iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi/taksit sayısı Alıcı’nın bankası tarafından sağlanmaktadır. 


 • CAYMA HAKKI 
   1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin aşağıdaki 9. Maddesi uyarınca; ALICI, on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle Alıcı, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.  
   2. Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, süresi içerisinde Satıcı’ya bu hakkını kullanacağına ilişkin yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim e-mail yoluyla Satıcı’nın web sitesinde belirtilen info@seasonbakery.com adresine yapılacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra Ürün'ün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura veya fiş aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün'lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iletilmesi gerekmektedir. 
   3. Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde ürün, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Alıcı sorumlu olup bu sebeple Ürün'e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, Satıcı ürünü ihtiyaren kabul ettiği takdirde de Satıcı’nın Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapma hakkı vardır. 
   4. Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde Ürün’ü  tüm gönderim giderleri Alıcı’ya ait olmak üzere yukarıdaki adresimize gönderilmesi zorunludur. 
   5. Satıcı, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Ancak Alıcının malı, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük malın Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren başlar.

   

 • CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER
 • Alıcı, aşağıdaki haller ve mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkına sahip olmadığını kabul ve beyan eder. 

  1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil).
  2. Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde,
  3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  5. Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  6. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, yiyecek-içecek tedarikine ilişkin sözleşmeler,
  7. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve 
  8. Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 • UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 • İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değerlere uygun olarak Alıcı’nın Ürün’ü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.